Jälkivahinkotyöt, eli JVT

Jälkivahinkoja aiheuttavat mm. tulipalot, savuvahingot, vuodot, luonto sekä viemäreitten erilaiset tukkeumat ja rikokset.

Vahingon jälkeiseen JVT -työhön kuuluu mm. seuraavia toimenpiteitä.

 • Vahinkopaikan rajaaminen
 • Vartioinnin järjestäminen ja lukituksen varmistaminen
 • Raivaustyöt, rakenteiden tukeminen ja suojaus
 • Palo- ja muiden kaasujen tuulettaminen
 • Savun ja noen leviämisen estäminen
 • Irtoveden/jäteveden poistaminen
 • Rakenteiden kosteus- ja kloriditilanteen kartoittaminen
 • Tilapäissähkön järjestäminen
 • Valaistuksen järjestäminen
 • Lämmityksen järjestäminen
 • Kuivauksen järjestäminen
 • Palojätteiden siivoaminen
 • Irtaimiston hätäsiirrot
 • Irtaimiston luettelointi, puhdistus
 • Suojapeitteillä peittäminen
 • Suoja-aineiden käyttäminen
 • Desinfiointia
 • Otsonointia

Nopeilla ja suunnitelmallisilla jälkivahinkojen torjuntatoimenpiteillä voidaan pienentää kustannuksia sekä aineellisia menetyksiä että toiminnan keskeytyksestä aiheutuvia vahinkoja. Jälkivahinkojen torjunnassa on aina kiinnitettävä erityistä huomiota vahinkopaikan työturvallisuuteen.

Meiltä löytyy mm. omat:

 • Kuljetus- ja raivauskalusto
 • Tilapäiset varastotilat (myös tavaran siirtomahdollisuus)
 • Vedenpoistolaitteet
 • Tilapäissähköistys (mm. aggregaatti 3-vaihe)
 • Lämmityslaitteet
 • Ilmankuivauslaitteet
 • Tilapäisvalaistus
 • Suoja-aineet ja -välineet
 • Suojapeitteet ja -muovit
 • Otsonointilaitteet

Olemme mukana Luotettava kumppani-ohjelmassa sekä Tilaajavastuu.fi -palvelussa.
Olemme myös Suomen JVT- ja Kuivausliikkeiden Liiton jäsen. Lisäksi meillä on asbestitöihin erikoistunut yhteistyö kumppani, joka mahdollistaa työn tekemisen myös sitä vaativissa kohteissa.

JK-Tekniikka Oy

Keisarinviitta 22, 33960 Pirkkala

Puh. 040 727 9009

 • Suomalaista palvelua
 • Luotettava Kumppani
 • Veronumero
 • Sertifikaatti
 • Vahinkopalvelut